Kontakt

Tyto stránky byly založeny spolkem e-Inkluze, z.s., aby šířily povědomí o ALS a podpořily nemocné a jejich blízké.

O spolku e-Inkluze

Cílem spolku je pomáhat s integrací občanů se znevýhodněním či zdravotním postižením do společnosti a realizovat programy přispívající k jejich společenskému začleňování. Za tímto účelem spolek zajišťuje kurzy a školení sociálních pracovníků o možnostech komunikace s osobami s postižením řeči, dále poradenství a pomoc hendikepovaným osobám a osobám se speciálními vzdělávacími potřebami a také zaškolení a výcvik v ovládání kompenzačních pomůcek a pomoc při jejich výběru.

e-Inkluze, z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí registrovanou pod č. 2013/1662-I u MPSV ČR.

Kontaktní informace

e-Inkluze, z.s.

Adresa sídla: Hřebečská 2680, 272 01 Kladno

E-mail: info@e-inkluze.cz

Web: www.e-inkluze.cz