Možnosti léčby ALS

Nemoc je nevyléčitelná, a tak medikamentózní léčba zahrnuje jen podávání léků (např. riluzol), které postup onemocnění zpomalí – zpomalení ale není nijak výrazné, lékaři hovoří jen o několika měsících, o něž mohou pacientům prodloužit život. Je navíc nezbytné, aby nemoc trvala méně než 5 let a nemocný měl kapacitu plic ještě alespoň 60 %.

Během léčby je také důležitá psychologická léčba (psychoterapie, podávání antidepresiv atd.) a podpora pacienta při zmírnění fyzických obtíží (např. léky proti bolesti).

Léčba kmenovými buňkami dává naději

Léčba kmenovými buňkami zatím probíhá jen experimentálně. Podle vědců je tento typ léčby naprosto bezpečný a je možné jí dosáhnout lepších výsledků než při léčbě riluzolem. Dokáže totiž zpomalit progresi onemocnění a v několika případech dokonce zlepšila základní motorické funkce pacientů.

Je dostatečně zdůvodněn i mechanismus působení kmenových buněk, které produkují faktory podporující obnovu funkce nervových buněk, působí proti jejich odumírání, obnovují cévní zásobení nervové tkáně, mají protizánětlivý účinek atd.

Zkoumáním působení mesenchymálních kmenových buněk a jejich klinickými zkouškami při léčbě ALS se zabývá např. česká spin-off firma Ústavu experimentální medicíny AVČR Bioinova s.r.o.

Fyzioterapie – možnost zpomalení progrese ALS

U pacientů s ALS je fyzioterapie nezbytnou součástí léčby. Nedokáže sice nemoc zvrátit, rozvoj a podpora dosud funkčních svalů však zpomaluje postup choroby.

Cvičení musí být dobře časově rozvržené, nesmí být nárazové a pro pacienta namáhavé a vysilující. Se skladbou cviků a jejich správným prováděním by měl pomáhat fyzioterapeut. Ten zvolí nejvhodnější cviky, které nejen že posílí svaly, ale zlepší i hybnost kloubů. Užitečná jsou i cvičení pro jemnou motoriku, udržování rovnováhy, dechová cvičení, jež mají dobrý vliv i na psychiku, atd.